Apostazja.info na Facebook'u

Celem „Marszu Ateistów i Agnostyków” jest zaistnienie osób bezwyznaniowych w przestrzeni publicznej, pokazanie że w Polsce takie osoby istnieją. Jest to o tyle ważne, że w sytuacji gdy jakaś mniejszość nie jest widoczna, łatwo ja dyskryminować, pomijać jej interesy i prawa, zwłaszcza w niezwykle istotnej dziedzinie prawodawstwa. Wychodzimy z założenia że jeżeli jakaś mniejszość chce by respektowano jej prawa, musi wyraźnie akcentować swoje postulaty na forum publicznym, a najodpowiedniejszą formą owego „akcentowania” jest właśnie MAiA.

Tematem pierwszej MAiA jest „Moralność bez wiary”, czyli świecka moralność . Chcemy pokazać że bycie ateistą czy agnostykiem, nie oznacza amoralności, zła czy zwyrodnienia, a taki stereotyp jest żywy w naszym społeczeństwie.

Ponieważ pojęcie moralności zostało zawłaszczone przez organizacje religijne, i wpisane w ich doktrynę – moralność rozumiana jako wykonywanie woli bożej – osoby nie należące do owych związków wyznaniowych, są postrzegane jako osoby „amoralne”, „złe” a dalej i „aspołeczne”, „anormalne” i niebezpieczne. Wyrzeczenie się wiary jest traktowane jako wyrzeczenie się człowieczeństwa.

Więcej na http://www.maia-krakow.org/