Apostasy - English summary Apostasie - Zusammenfassung in Deutsch Apostasía - resumen en español

Apostazja.info na Facebook'u

Po co ta strona?

Celem tej witryny jest INFORMOWANIE o procedurze i skutkach dokonania formalnego wystąpienia ze wspólnoty wiernych Kościoła rzymskokatolickiego. Zapewne wiele z osób, które trafiły na tę stronę znalazło się w takiej oto sytuacji: zostały jako dzieci ochrzczone i wcielone do...

Zobacz całość

Polecamy

Cytaty z sieci

www.faktyimity.pl (3)

user [Przymusowo_ Ochrzczony]: Osobiście jestem przekonany, że proporcje te (przypominam: wg. danych GUS około 90% polskiego społeczeństwa przynależy do Krk) są skrzętnie wykorzystywane przez Krk do uzyskiwania rozmaitych korzyści. Może nawet jeśli nie w sposob jawny i proporcjonalny do statystyk (na przyklad : "skoro nas jest 90% to należy nam sie 90% kasy na cel X"), to chociażby do chełpienia sie tymi danymi.

Dlatego też uważam, że działania w kierunku obniżenia tej oficjalnej statystyki (np. poprzez wykazanie nieważności aktu chrztu (rytuału religijnego) wobec obliczeń dokonywanych przez jednostkę państwową - patrz moje poprzednie wypowiedzi) mogą mieć pewien skutek na obniżenie wpływów (a raczej wypływów  ) i panoszenie kościoła. Nie łudzę się, że byłby to skutek natychmiastowy i radykalny - tak jak zapewne by było po wprowadzeniu podatku wyznaniowego. Niemniej uważam, że każde, nawet niewielkie zwycięstwo jest istotne w tej batalii. A być może i włazidupcy o których słusznie piszesz, też poczuli by się trochę mniej pewnie, gdyby oficjalnie okazało się, że w Polsce jest nie 90% katolików, a na przykład 50% (choć i te ostatnią ilość - jesli nie przyjmować za podstawę obliczeń ilości dokonanych aktów chrztu, albo gdyby uznać za ważne tylko chrzty popelnione na osobnikach tego swiadomych, np. dorosłych - uważam za zawyżoną).

APOSTAZJA.INFO es una pagina cuyo fin es INFORMAR sobre procedimientos y efectos de una salida formal de la comunidad de creyentes de la Iglesia Catolica.

"Apostasía ( de griego "desprendimiento, separacion", apo - de y stasis - posicion ) Salida consciene y voluntaria de la comunidad de creyentes. Significa dejar de creer voluntariamene por parte de un cristiano bautizado (esto la diferencia de herejía y cisma)"


Supongo que muchas de las personas que llegaron a esta página se encontraron en una situación como esta: como niños les bautizaron e incorporaron a la comunidad de creyentes de la Iglesia Católica y hoy, ya como personas adultas, se sienten mal con esta "carga". Esto puede tocar no sólo a ateos sino tambien a creyentes de otras religiones distintas de la fe católica. A las personas como estas muchas veces les gustaría salir de la Iglesia Católica pero no saben como hacerlo porque las informaciones sobre apostasía estaban dispersas en varias paginas de internet (muchas veces la informacion era incompleta o erronea) y los representantes de la Iglesia Catolica no tienen la informacion necesaria o simplemente no quieren facilitarla. Apostasía es un tema tabú.

A parte de esto algunas personas pueden temer de las consecuencias de apostasía, pero lo mas frecuente es que no las conozcan. En esta situación la información sisitematizada y fidedigna (que viene directamente de las autoridades de la Iglesia Catolica ) que presentamos aquí puede ser la única manera para una apostasía exitosa. Sobre todo cuando nos dicen que esto es imposible.

Los autores de esta pagina han salido de la Iglesia Catolica y quieren compartir su información y experiencia con los demas. Somos partidarios de plena libertad de la concepción del mundo y opinamos que nuestras elecciones morales o religiosas tienen sentido sólo cuando las hacemos conscientemente. Por eso animamos a la reflexión y discusión a todos loa que piensan dejar la Iglesia Catolica.

================================================

Debajo ponemos una carta que recibimos del Canciller de la Curia Metropolitana de Varsovia referente a los aspectos tecnicos del acto de apostasía.

"En la respuesta a su carta del 29 de septiembre de 2005 le informo amablemente que el acto formal de apostasía se realiza en la parroquia del lugar de su empadronamiento. La persona saliente de la Iglesia Catolica expresa su voluntad de forma escrita en la presencia del párroco y dos testigos, lo mejor sería que fuesen los padres o padrinos. El párroco, teniendo esta declaración, avisa a la parroquia donde se bautizó la persona que quiere salir de la Iglesia Catolica y pide a aquel párroco que anote este acontecimiento en el acta de bautizo." 


Firmado Padre Grzegorz Kalwarczyk
Canciller de la Curia Metropolitana de Varsovia

================================================

contacto: admin(at->@<-at)apostazja.info